Hogeschool van Amsterdam

Intelligente Data-gedreven Optimalisatie Laadinfrastructuur

Contact

IDO-laad is een RAAK-Pro project, mede gefinancierd door regieorgaan SiA. De Hogeschool van Amsterdam, onderzoeksprogramma Urban Technology, Smart Energy Systems is penvoerder. Inhoudelijk verantwoordelijk lector is Dhr. Robert van den Hoed. Voor meer informatie over het project, de resultaten en/of mogelijkheden om deel te nemen, neemt u contact op met projectleider Simone Maase.


Hogeschool van Amsterdam
Leeuwenburg 190 | 1097 DZ Amsterdam

Onderzoeksprogramma Urban Technology
Smart Energy Systems
Zesde verdieping, B-vleugel

Gepubliceerd door  IDO-Laad 22 maart 2018