Hogeschool van Amsterdam

Intelligente Data-gedreven Optimalisatie Laadinfrastructuur

Oplaadkosten: Door de bomen het bos niet meer zien

Gepost op: 22 feb 2016 | IDO-Laad

In december 2015 was bijna 1 op de 4 auto’s die werd geregistreerd elektrisch, zodat in Nederland nu meer dan 90.000 elektrische auto’s rondrijden. Deze auto’s maken gebruik van de publieke laadinfrastructuur waar de kosten voor het opladen zeer divers zijn. Met veel verschillende aanbieders in oplaadpalen en oplaadpassen is het voor de EV rijder bijna onmogelijk om te bepalen wat het opladen nu daadwerkelijk kost. Dit blog dient als een gids door de tarievenjungle.

Overzicht laadkosten. Klik onderstaande link voor groot formaat

* Disclaimer: In een eerdere versie van deze blog is een ander document met laadtarieven beschikbaar geweest. Het doel van dit document was om per provider het meest voorkomende tarief bij publieke laadpalen weer te geven. De variatie in laadtarieven is echter groter dan het toen weergegeven tarief. In het nu beschikbare overzicht zijn alleen tarieven weergegeven van chargepoint operators die afspraken met gemeentes of provincies hebben gemaakt over vaste tarieven of van providers waarbij het tarief heel duidelijk op hun website vermeld wordt. Hiermee geven we per gebied en per provider specifiek aan wat de kosten zijn. Hiermee hebben we getracht het overzicht niet compleet maar wel accurater te maken.

Een kort historisch overzicht:

  • Tot eind 2012: Gratis opladen met pas van stichting E-Laad
  • 1 januari 2013: Start van betaald opladen in Nederland. Kosten variëren tussen de €0,28 en €0,30 per kWh. Stichting E-Laad stopt met uitgifte oplaadpassen en laat dit aan commerciële partijen over.
  • Juni 2014 – heden: Markt voor oplaadpalen wordt vrijgegeven en verschillende partijen voor oplaadpalen en laadpassen komen op de markt.

Om tariefverschillen te begrijpen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de partijen die de laadpalen plaatsen en beheren (Charge Point Operator, CPO) en de partijen die laadpassen bieden aan EV rijders die hiermee gebruik kunnen maken van publieke laadpunten (Service providers). Sinds 2014 zijn CPO’s vrij om de tarieven en tariefstellingen te bepalen. Deze berekenen zij door aan de service providers. De service providers brengen de laadkosten maandelijks in rekening bij de EV rijder. Service providers zijn vrij om andere kosten (bijv. abonnementskosten) voor hun diensten te rekenen.

De tarieven en de tariefstellingen variëren afhankelijk van de CPO. Een CPO hoeft geen uniform tarief te rekenen maar kan dit variëren afhankelijk van de locatie en laadsnelheid. De variatie tussen de CPO’s is groot: bij CPO 1 betaalt u een starttarief en de een tarief voor de geladen stroom, CPO 2 rekent alleen de geladen stroom af en een derde rekent per uur dat u verbonden bent waarbij het tarief verschilt met de laadsnelheid. Gemiddeld zijn de kosten een starttarief €0,42 en verbruikstarief van €0,32 per kWh.

Naast de kosten van de CPO betaalt de EV rijder ook kosten voor het gebruik van de laadpas aan de service provider. Ook hier zijn grote verschillen. Betalen voor aanschaf van de pas (€0 – 10), maandelijkse abonnementskosten (€0 - €5) , betalen per sessie (€0 - €0,61), een opslag per geladen kWh (€0 - €0,03) of het hanteren van een vast tarief voor alle palen. Daardoor kan het opladen bij hetzelfde oplaadpunt opeens duurder of goedkoper zijn afhankelijk van de laadpas die u gebruikt. Er zijn ook EV rijders die meerdere laadpassen hebben om zo het goedkoopst te kunnen opladen. Goede selectie van paal en pas kan u per laadbeurt enkele euro’s schelen.

Een voorbeeld om de verschillen te illustreren. U rijdt een Nissan Leaf met accupakket van 24 kWh. Gemiddeld rijdt u deze voor 60% leeg voordat u deze weer aan een oplader aansluit. Afhankelijk van de laadpas kunt u dan bij dezelfde laadpaal meer dan 2 euro meer kwijt zijn per laadsessie. Bij een andere paal zijn de rollen echter omgedraaid, hier is dezelfde laadpas bijna €1,50 goedkoper. Het verschil tussen de laadpalen met dezelfde pas is meer dan €3!

Indien u jaarlijks 15.000 km rijdt (verbruik 1 kWh : 5 km) met een gemiddelde laadsessie van 14 kWh (zoals in het voorbeeld), laadt u 214 keer op jaarbasis. Bij de goedkoopste van service provider X bent u dan €825 kwijt (inclusief maandelijkse kosten), bij de duurste optie van service provider Y bent u €1269 kwijt, dit terwijl u op dezelfde paal oplaad. Een verschil van €439 op jaar basis, onderzoek naar de goedkoopste service provider kan dus flink lonen. De verschillen kunnen nog hoger oplopen afhankelijk van de CPO.

Wil u weten wat u betaald bij de oplaadpaal bij u in de buurt? Download het PDF bestand voor een overzicht van de tarieven van de meest gebruikte laadpassen en laadpalen. Bent u zich bewust van de verschillen in laadtarieven? Laat het ons weten via twitter (@idolaad) of stuur ons een e-mail.

** Het overzicht toont de meest gebruikte oplaadpalen en laadpassen. Het overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van publiek beschikbare bronnen welke getracht zijn te verifiëren met de service providers. Er is meerdere malen contact gezocht met de service providers. Data zijn opgehaald in november 2015, deze zijn onderhevig aan veranderingen in de tijd. Mocht u echter nog onvolkomenheden zien neem dan contact met ons op. Voor een gehele methodologische verantwoording zie het volgende bestand.