Hogeschool van Amsterdam

Intelligente Data-gedreven Optimalisatie Laadinfrastructuur

Laaddata van G4 en MRA-e bij HvA

Een unieke samenwerking rond datagedreven analyses van laadinfrastructuur
Gepost op: 26 apr 2016 | IDO-Laad

Het onderzoeksprogramma Urban Technology (UT) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA) een unieke dataset van laaddata van openbare laadpalen voor elektrisch vervoer ontwikkeld. De HvA is een onafhankelijke instelling die praktijkgericht onderzoek zonder winstoogmerk uitvoert. Onafhankelijkheid is voor de gemeenten en MRA-e een belangrijke voorwaarde voor het bij de hogeschool samenbrengen van de laaddata.

De samenwerking tussen de gemeenten/MRA-e en de hogeschool vormt een unieke basis om met behulp van data-analyse kennis te ontwikkelen voor het optimaliseren van de uitrol van publieke laadinfrastructuur. Kennis waarmee beleid kan worden getoetst en aangescherpt. Dit onderzoek vindt met name plaats binnen het RAAK-Pro project IDO-laad. De ontwikkeling van voorspelmodellen en simulatiemodellen staat daarbinnen voorop. In het menu “onderzoek” hierover meer informatie. Tegelijkertijd wordt de ontwikkelde kennis gepubliceerd en daarmee toegankelijk voor iedereen. Dat is een belangrijke voorwaarde vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen HvA en gemeenten/MRA-e: ontwikkelde kennis op basis van de laaddata moet voor iedereen toegankelijk zijn.

De laaddata zijn en blijven eigendom van de gemeenten en MRA-e. Zij beslissen welk onderzoek door welke partij mag worden uitgevoerd op basis van welke laaddata. Daarbij staat het bieden van een level playing field aan marktpartijen hoog in het vaandel van de gemeenten en MRA-e. Partijen kunnen? middels het indienen van een datadeelverzoek vragen om toegang tot laaddata. De gemeente van wie de laaddata is beslist of zij aan dit onderzoek medewerking wil verlenen of niet. Openbaarheid van de onderzoeksresultaten en de vraag of dit onderzoek al door HvA wordt uitgevoerd zijn daarbij belangrijk beoordelingscriteria.

Sinds 2014 is er door de HvA hard gewerkt aan het inrichten van een goed beveiligde database-omgeving. Deze database-omgeving biedt gecontrolleerd toegang tot een rekenserver zonder dat excelsheets met laaddata rond gaan zwerven. Privacygevoelige informatie van laadsessies wordt niet door de gemeenten of MRA-e aan HvA verstrekt. Na het honoreren van een datadeelverzoek en het ondertekenen van een non-disclosure agreement kunnen ook derden via deze rekenserver met de laaddata aan de slag.

Met de samenwerking krijgt de HvA de kans praktijkgericht onderzoek uit te voeren, concreet bij te dragen aan de beroepspraktijk en jaarlijks meer dan 20 studenten in aanraking te laten komen met actuele thema’s voor de stad. Als zodanig biedt de samenwerking de mogelijkheid de gelegenheid om diepgaande kennis te ontwikkelen hoe laadinfrastructuur zo efficiënt en effectief kan worden uitgerold. Dat draagt bij aan het behouden van de voorsprong die Nederland heeft op het gebied van elektrisch rijden!