Hogeschool van Amsterdam

Intelligente Data-gedreven Optimalisatie Laadinfrastructuur

01. IT-Infra

De IT infrastructuur vormt het hart van dit onderzoeksproject. Drie servers gehost in het datacenter van de Hogeschool van Amsterdam zorgen voor de verwerking en opslag van alle voor het onderzoek benodigde data.

Voor het rekenwerk wordt een speciaal voor dit onderzoek aangeschafte HP DL360G9 server met 128 GB Ram gebruikt. De IT infrastructuur is continu in ontwikkeling om te blijven voldoen aan de eisen die het project en haar gebruikers er aan stellen.

Gepubliceerd door  IDO-Laad 19 januari 2016