Hogeschool van Amsterdam

Intelligente Data-gedreven Optimalisatie Laadinfrastructuur

02. Up-to-Data

Laaddata van de publieke laadinfrastructuur van de vier grootste steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en de metropoolregio Amsterdam (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) wordt iedere maand door de Hogeschool van Amsterdam bij elkaar gebracht, opgeschoond en geanalyseerd.

Op deze manier kan het gebruik van de laadinfrastructuur in kaart worden gebracht. Door het analyseren van de laaddata kan er bijvoorbeeld bekeken worden waar er elektrisch geladen wordt, wat de bezettingsgraad is van de laadpalen, hoeveel unieke gebruikers er zijn en wanneer er vooral geladen wordt. De rijkdom en interessante onderzoeksresultaten worden verder behaald door andere datasets of gegevens te combineren met de laaddata.

Gepubliceerd door  IDO-Laad 21 oktober 2016