Hogeschool van Amsterdam

Intelligente Data-gedreven Optimalisatie Laadinfrastructuur

10. Datahub

Binnen dit werkpakket worden de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot het creëren van een voor partijen toegankelijke datahub van laaddata.

De G4 gemeenten en metropoolregio Amsterdam, oftewel de eigenaren van de laaddata, hebben de intentie om data beschikbaar te stellen aan derden, maar onder de voorwaarde van zuiverheid, effectief privacy-beleid en een effectieve aanpak ten aanzien van mogelijke exploitatie van de data door derde partijen. Het open source maken van de data is niet zozeer een technische kwestie maar vraagt afstemming tussen data-eigenaren en gebruikers, en vereist duidelijke afspraken over hoe gebruikers van de data toegang krijgen en of en welke data afgeschermd dient te zijn met het oog op de eisen die de data-eigenaren stellen.

Gepubliceerd door  IDO-Laad 21 oktober 2016