Hogeschool van Amsterdam

Intelligente Data-gedreven Optimalisatie Laadinfrastructuur

Binnen het project IDO-laad vindt onderzoek plaats en worden tools ontwikkeld gericht op de uitrol van een kostenefficiënte en effectief gebruikte laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. In twaalf werkpakketten wordt door het consortium en overige deelnemers gewerkt aan vragen uit de beroepspraktijk. Hier leest u meer over de inhoud en aanpak van het project per werkpakket.